• Baterie k manipulační technice
  • BMJ #017

Kolik MTH najedu na jedno nabití? | Energie a spotřeba VZV

Kolik MTH najedu na jedno nabití? | Energie a spotřeba VZV

Kolik MTH najedu s mým elektrickým vysokozdvižným vozíkem na jedno nabití? Příklad výpočet spotřeby energie u čelního elektrického VZV | MojeMT.cz

Druh pohonu čelního vysokozdvižného vozíku závisí hlavně na možnostech a četnosti nasazení, zdroje energie a také ochotě zainvestovat na začátku do dražšího, ale následně ekonomičtějšího řešení.
V uzavřených prostorách logistických hal a zčásti i na volných plochách se stále častěji uplatňuje elektrifikace vozíků.

Elektrický pohon má oproti spalovacím motorům řadu výhod − je provozně (PHM, údržba - servis) mnohem levnější, na místě provozu neprodukuje škodlivé emise, elektromotory jsou okamžitě připravené ke startu a vytvářejí jen nízkou úroveň hluku.
Spalovací motory (dieselové, plynové) bývají v pořízení levnější než elektrické, jejich provoz ale často bývá dražší (PHM, údržba - servis) a méně ekologičtější. 

Níže si ukážeme, jak spočítat u nového čelního vysokozdvižného vozíku s elektrickým pohonem zn.
Jungheinrich, typ EFG 425 (nosnost 2.500 kg) délku provozu na jedno nabití. 

006B_BMJ__ENERGIE__Kolik-MTH-ujedu-na-jedno-nabití__Obrázek_01.JPG

1)   VÝPOČET DÉLKY PROVOZU ELEKTRICKÉHO VOZÍKU NA JEDNO NABITÍ BATERIE

Měřeno dle metodiky 60 VDI – cyklů, v průměrném praktickém nasazení. Platí pro novou baterii.

■   Typ vozíku: EFG 425
■   Baterie: 80 V / 775 Ah
■   Spotřeba dle 60 VDI – cyklů z typového listu: 6,4 kWh/h
     (uvedeno v Typovém listu výrobce vozíku, řádek 6.6)
- - -
■   Elektrická energie: 80 V x 775 Ah = 62.000 VAh = 62 kWh
■   Využitelná energie z baterie (= 80%): 62 kWh x 0,8 = 49,6 kWh
- - - 
■   Dojezd s nabitou baterií = 49,6 / 6,4 = 7,75 hodin
- - -
■   Praktické průměrné nasazení (70% dle VDI 60) = 7,75 hod. / 0,7 =>
     Vozík vydrží jezdit 11,07 hodin = cca 11 hodin (= MTH).

2)   POPIS TESTU SPOTŘEBY DLE „VDI cyklu“

1)   V bodě „A“ (břemeno – jmenovité zatížení - je spuštěné, zdvih naklopený dozadu).
      Pojezd vzad rovně o dvojnásobek vzdálenosti těžiště břemene (2c).
      Poznámka: těžiště je uvedeno v typovém listu na řádku 1.6.
2)   Zatočit 90° zpátky, pojezd vpřed 30 m do bodu „B“.
3)   Zatočit 90° vpřed, pojezd dopředu do vzdálenosti 2c.
4)   Náklon 0°; zdvih/spouštění (čelní vozík, retrak a ručně vedený vysokozdvih do výšky = 2 m;
      nízkozdvih do výšky = 0,1 m).
5)   Naklopení zdvihu vzad, pojezd vzad rovně o dvojnásobek vzdálenosti těžiště břemene (2c).
6)   Zatočit 90° zpátky, pojezd vpřed 30 m do bodu „A“.
7)   Zatočit 90° vpřed, pojezd dopředu do vzdálenosti 2c.
8)   Náklon 0°; zdvih/spouštění dle popisu výše, naklopení zvedačky dozadu.

Volba rychlostí pojezdu a zdvihu tak, aby v rámci jedné hodiny bylo u vozíků se sedícím nebo stojícím řidičem absolvováno 60  cyklů (dříve bývalo jen 45 cyklů); u vozíků určených pro chodící obsluhu pak 20 cyklů.

006B_BMJ__ENERGIE__Kolik-MTH-ujedu-na-jedno-nabití__Obrázek_02.JPG
999_BMJ__PRÁZDNÝ_ŘÁDEK.JPG

*****

VZHŮRU DO VÝBĚRU

Pokud potřebujete nový, použitých, nebo repasovaný čelní vysokozdvižný vozík, s elektrickým, dieselovým nebo plynovým pohonem, podívejte se na bohatou nabídku na portálu www.mojemt.cz.

Zde si pomocí jednoduchých filtrů vybere VHODNÝ VOZÍK pro Vaši zamýšlenou manipulaci!

Kompletní nabídka manipulační techniky

999_BMJ__PRÁZDNÝ_ŘÁDEK.JPG

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA

1)   Jakou spotřebu má můj vozík? | Energie a spotřeba VZV - část 1

999_BMJ__PRÁZDNÝ_ŘÁDEK.JPG
999_BMJ__PRÁZDNÝ_ŘÁDEK.JPG