• Baterie k manipulační technice
  • BMJ #017

Kolik MTH najedu na jedno nabití? | Energie a spotřeba VZV

Kolik MTH najedu na jedno nabití? | Energie a spotřeba VZV

Kolik MTH najedu s mým elektrickým vysokozdvižným vozíkem na jedno nabití? Příklad výpočet spotřeby energie u čelního elektrického VZV | MojeMT.cz

Druh pohonu čelního vysokozdvižného vozíku závisí hlavně na možnostech a četnosti nasazení, zdroje energie a také ochotě zainvestovat na začátku do dražšího, ale následně ekonomičtějšího řešení.
V uzavřených prostorách logistických hal a zčásti i na volných plochách se stále častěji uplatňuje elektrifikace vozíků.

Elektrický pohon má oproti spalovacím motorům řadu výhod − je provozně (PHM, údržba - servis) mnohem levnější, na místě provozu neprodukuje škodlivé emise, elektromotory jsou okamžitě připravené ke startu a vytvářejí jen nízkou úroveň hluku.
Spalovací motory (dieselové, plynové) bývají v pořízení levnější než elektrické, jejich provoz ale často bývá dražší (PHM, údržba - servis) a méně ekologičtější. 

Níže si ukážeme, jak spočítat u nového čelního vysokozdvižného vozíku s elektrickým pohonem zn.
Jungheinrich, typ EFG 425 (nosnost 2.500 kg) délku provozu na jedno nabití. 

1)   VÝPOČET DÉLKY PROVOZU ELEKTRICKÉHO VOZÍKU NA JEDNO NABITÍ BATERIE

Měřeno dle metodiky 60 VDI – cyklů, v průměrném praktickém nasazení. Platí pro novou baterii.

■   Typ vozíku: EFG 425
■   Baterie: 80 V / 775 Ah
■   Spotřeba dle 60 VDI – cyklů z typového listu: 6,4 kWh/h
     (uvedeno v Typovém listu výrobce vozíku, řádek 6.6)
- - -
■   Elektrická energie: 80 V x 775 Ah = 62.000 VAh = 62 kWh
■   Využitelná energie z baterie (= 80%): 62 kWh x 0,8 = 49,6 kWh
- - - 
■   Dojezd s nabitou baterií = 49,6 / 6,4 = 7,75 hodin
- - -
■   Praktické průměrné nasazení (70% dle VDI 60) = 7,75 hod. / 0,7 =>
     Vozík vydrží jezdit 11,07 hodin = cca 11 hodin (= MTH).

2)   POPIS TESTU SPOTŘEBY DLE „VDI cyklu“

1)   V bodě „A“ (břemeno – jmenovité zatížení - je spuštěné, zdvih naklopený dozadu).
      Pojezd vzad rovně o dvojnásobek vzdálenosti těžiště břemene (2c).
      Poznámka: těžiště je uvedeno v typovém listu na řádku 1.6.
2)   Zatočit 90° zpátky, pojezd vpřed 30 m do bodu „B“.
3)   Zatočit 90° vpřed, pojezd dopředu do vzdálenosti 2c.
4)   Náklon 0°; zdvih/spouštění (čelní vozík, retrak a ručně vedený vysokozdvih do výšky = 2 m;
      nízkozdvih do výšky = 0,1 m).
5)   Naklopení zdvihu vzad, pojezd vzad rovně o dvojnásobek vzdálenosti těžiště břemene (2c).
6)   Zatočit 90° zpátky, pojezd vpřed 30 m do bodu „A“.
7)   Zatočit 90° vpřed, pojezd dopředu do vzdálenosti 2c.
8)   Náklon 0°; zdvih/spouštění dle popisu výše, naklopení zvedačky dozadu.

Volba rychlostí pojezdu a zdvihu tak, aby v rámci jedné hodiny bylo u vozíků se sedícím nebo stojícím řidičem absolvováno 60  cyklů (dříve bývalo jen 45 cyklů); u vozíků určených pro chodící obsluhu pak 20 cyklů.

*****

VZHŮRU DO VÝBĚRU

Pokud potřebujete nový, použitých, nebo repasovaný čelní vysokozdvižný vozík, s elektrickým, dieselovým nebo plynovým pohonem, podívejte se na bohatou nabídku na portálu www.mojemt.cz.

Zde si pomocí jednoduchých filtrů vybere VHODNÝ VOZÍK pro Vaši zamýšlenou manipulaci!

Kompletní nabídka manipulační techniky

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA

1)   Jakou spotřebu má můj vozík? | Energie a spotřeba VZV - část 1