• Baterie k manipulační technice
  • BMJ #018

Jakou spotřebu má můj vozík? | Energie a spotřeba VZV

Jakou spotřebu má můj vozík? | Energie a spotřeba VZV

Jakou spotřebu má můj vysokozdvižný vozík? Energie a spotřeba u jednotlivých pohonů VZV, porovnání a výpočet. | MojeMT.cz

Druh pohonu čelního vysokozdvižného vozíku závisí hlavně na možnostech zdrojích energie, četnosti nasazení a také ochotě zainvestovat na začátku do dražšího, ale následně do provozně ekonomičtějšího řešení.

V uzavřených prostorách logistických hal a zčásti i na volných plochách se stále častěji uplatňuje elektrifikace vozíků.
Elektrický pohon má oproti spalovacím motorům řadu výhod − je provozně (PHM, údržba - servis) mnohem levnější, na místě provozu neprodukuje škodlivé emise, elektromotory jsou okamžitě připravené ke startu a vytvářejí jen nízkou úroveň hluku.
Spalovací motory (dieselové, plynové) bývají v pořízení levnější než elektrické, jejich provoz ale často bývá dražší (PHM, údržba - servis) a méně ekologičtější.  

Pojďme si tedy něco říci o energii a spotřebě – a to na konkrétním příkladu čelního vysokozdvižného vozíku zn. Jungheinrich, s nosností 2.500 kg:

1)    DFG 425s - čelní VZV s dieselovým hydrostatickým pohonem (Typový list)

2)    TFG 425s - čelní VZV s plynovým hydrostatickým pohonem (Typový list

3)   EFG 425 - čelní VZV s elektrickým pohonem (Typový list)

006A_BMJ__ENERGIE__Jakou-spotřebu-má-můj-VZV__Obrázek_01.JPG

1)   MĚŘENÍ SPOTŘEBY ENERGIE DLE „VDI cyklů“ / počet manipulací

Spotřebu energie u jednotlivých typů manipulační techniky (elektrický, ale i spalovací pohon) lze měřit a porovnávat pomocí tzv. „VDI cyklů“. Jedná se o spotřebu vozíku naměřenou při absolvování 60 VDI cyklů provedených během 1 hodiny. Toto platí pro veškerou manipulační techniku, mimo techniku pro chodící obsluhu – zde je normou 20 VDI cyklů. 

Detailní popis testu spotřeby dle „VDI cyklu“ najdete v dalším příspěvku Blogu Mazané ještěrky.     

2)   ENERGIE V TRAKČNÍCH BATERIÍ – OBECNÁ PRAVIDLA

Při výpočtu spotřeby energie u trakčních baterií je nutné brát v úvahu následující informace:

•   Závislost kapacity trakční baterie na teplotě okolí není lineární.
•   Níže uvedené empirické vzorce vycházejí z teploty elektrolytu 30°C
    <– toto však nelze vždy zajistit u venkovního nasazení a ve vícesměnném provozu.
•   Nízké i vysoké teploty podstatně zkracují životnost trakčních baterií.
•   Hodnoty kapacit baterií ve vyšším nasazení (2 a 3 směny) se mohou výrazně lišit
•   Dlouhodobě špatná údržba baterie může kapacitu trakčních baterií podstatně snížit.
•   Hodnoty samočinného vybití baterie jsou cca:
    ○   1% denně u nové baterie
    ○   4% denně u pětileté baterie

Dále obecně platí:

a)    V běžném provozu NELZE využít kapacitu baterie ze 100%!
        Pro zabránění hlubokého vybití lze využít jen 80% kapacity z celkového  obsahu
        elektrické energie v trakční baterii.

b)   Na kapacitu baterie má vliv její staří.
       Empirický vzorec: každý rok klesne kapacita trakční baterie o cca 4-5%
       (= snížení velikosti elektrické energie uložené v baterii).

C)   Na kapacitu baterie má vliv teplota prostředí.
       Empirický vzorec: s každým 1°C pod teplotu prostředí 20°C klesá kapacita baterie o cca 1%
       (= snížení velikosti elektrické energie uložené v baterii).

3)   ZÁSOBNÍKY ENERGIE PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY (VZV)

006A_BMJ__ENERGIE__Jakou-spotřebu-má-můj-VZV__Obrázek_02.JPG

1)   MNOŽSTVÍ nafty v nádrži - např. 60 litrů nafty u vozíku DFG 425s
2)   MNOŽSTVÍ plynu v láhvi - např. 11 kg plynu u vozíku TFG 425s
3)   MNOŽSTVÍ uložené elektrické energie v trakční baterii -
      např. 80 V x 775 Ah = 62.000 Wh nebo 62 kWh /kilowatthodin/ u vozíku EFG 425
     (s trakční baterií 80 V – 775 Ah)

4)   SPOTŘEBA ENERGIE JEDNOTLIVÉHO VZV

006A_BMJ__ENERGIE__Jakou-spotřebu-má-můj-VZV__Obrázek_03.JPG

V typovém listu každého vozíku je „Spotřeba dle VDI cyklu“ uvedena na:

1)   řádku 7.5 <= platí pro dieselový pohon (l/h) | např. SPOTŘEBA pro vozík DFG 425s = 3 l/h
2)   řádku 7.5.1 <= platí pro plynový /LPG/ pohon (kg/h) | např. SPOTŘEBA pro vozík TFG 425s = 2,6 l/h
3)   řádku 6.6 <= platí pro elektrický pohon (kWh/h) | např. SPOTŘEBA pro vozík EFG 425 = 6,4 kWh/h

006A_BMJ__ENERGIE__Jakou-spotřebu-má-můj-VZV__Obrázek_04.JPG
006A_BMJ__ENERGIE__Jakou-spotřebu-má-můj-VZV__Obrázek_05.JPG
006A_BMJ__ENERGIE__Jakou-spotřebu-má-můj-VZV__Obrázek_06.JPG

Poznámka:
Někteří výrobce udávají v typovém listu „Spotřebu energie dle výpočtu 45 VDI“ cyklů.
Pro srovnání spotřeby je nutný přepočet na hodnotu 60 VDI cyklů => 45/60 = 0,75
=> Spotřeba vozíku dle 60 VDI (kWh/h) = Spotřeba vozíku dle 45 VDI / 0,75

5)   JAK DLOUHO VOZÍK VYDRŽÍ S PLNOU NÁDRŽÍ (ZÁSOBNÍKEM ENERGIE) V ČINNOSTI?

006A_BMJ__ENERGIE__Jakou-spotřebu-má-můj-VZV__Obrázek_07.JPG

Níže uvedené hodinové časy představují čas, po který bez přerušení mohu s vozíkem provádět tzv. „VDI cyklus“ (= 60 VDI cyklů každou hodinu).

1)   DFG 425s => DOJEZD na plnou nádrž = 20 hodin 
       (60 litrů obsah nádrže děleno spotřebou 3 l/h)
2)   TFG 425s => DOJEZD na plnou plynovou bombu = 4,23 hodin 
       (11 kg obsah lahve děleno spotřebou 2,6 kg/h)
3)   EFG 425 => DOJEZD s plně nabitou baterií = 7,75 hodin 
      (80 V x 775 Ah x 0,8 = 49,6 kWh, netto elektrická energie v baterii dělená
       spotřebou elektrické energie 6,4 kWh/h )

6)   KOLIK ZAPLATÍM, RESP. JAKÉ JSOU NÁKLADY NA ENERGIE ZA HODINU PROVOZU (DLE VDI CYKLU)?

006A_BMJ__ENERGIE__Jakou-spotřebu-má-můj-VZV__Obrázek_08.JPG

1)   DFG 425s => NÁKLADY NA ENERGIE* za hodinu (VDI – cyklus) = 81,60 Kč/hod.
       (3 l/h spotřeba nafty x 27,20 Kč/l cena nafty)
2)   TFG 425s => NÁKLADY NA ENERGIE* za hodinu (VDI – cyklus) = 87,88 Kč/hod.
       (2,6 kg/h spotřeba plynu x 33,80 Kč/kg cena plynu)
3)   EFG 425 => NÁKLADY NA ENERGIE* za hodinu (VDI – cyklus) = 41,47 Kč/hod.
       (6,4 kWh/h spotřeba elektrické energie x 3,60 Kč/kWh cena elektrické energie 
        x 1,8 součinitel účinnosti nabíjení)

Poznámka: * ceny jsou uvedeny s DPH; průměrné ceny za 3Q /2021

999_BMJ__PRÁZDNÝ_ŘÁDEK.JPG

*****

VZHŮRU DO VÝBĚRU

Pokud potřebujete nový, použitých, nebo repasovaný čelní vysokozdvižný vozík, s elektrickým, dieselovým nebo plynovým pohonem, podívejte se na bohatou nabídku na portálu www.mojemt.cz.

Zde si pomocí jednoduchých filtrů vybere VHODNÝ VOZÍK pro Vaši zamýšlenou manipulaci!

Kompletní nabídka manipulační techniky

999_BMJ__PRÁZDNÝ_ŘÁDEK.JPG