• Bezpečnost
  • BMJ #027

Bezpečnostní prvky ve vašem provozu – Jak se v 10 krocích stát neporazitelnou pevností bezpečnosti? (část: 2/2)

Bezpečnostní prvky ve vašem provozu – Jak se v 10 krocích stát neporazitelnou pevností bezpečnosti? (část: 2/2)

Objevte unikátní strategie a prvky, které vaše pracoviště promění ve zónu bez nehod, přinášejí klid do vaší mysli a chrání váš tým i investice. | MojeMT.cz

Tento článek navazuje na předchozí příspěvek „Bezpečnost na prvním místě: Jak se vyhnout nehodám při práci s VZV!“, jenž se týkal bezpečnostních prvků na manipulační technice / vysokozdvižných vozících.
Doporučujeme si ho přečíst a následně pokračujeme s doporučením na bezpečnostní prvky pro váš sklad a výrobu.

Znáte ten pocit? Pokaždé, když slyšíte o nehodě v pracovním prostředí, srdce vám na chvíli zastaví tep. Každý z nás chce mít jistotu, že naše pracoviště je bezpečné a chráněné. Ale jak dosáhnout stavu, kdy se nemusíte bát o bezpečnost svých zaměstnanců a majetku?
Máme pro vás řešení!
Naše bezpečnostní prvky a strategie nejenže sníží riziko nehod, ale také zvýší efektivitu a produktivitu vašich týmů.
Přečtěte si náš 10-krokový plán, jak proměnit vaše pracoviště v oázu bezpečnosti a klidu. Protože bezpečnost by měla být vždy na prvním místě!

1)   Jedním z efektivních způsobů jsou bannery / plakáty s hlavními zásadami bezpečné manipulace. Jednoduché piktogramy budou vašim řidičům každý den připomínat nejdůležitější povinnosti pro správnou manipulaci s břemeny, zakázané manipulace a doporučení, jak předcházet nehodám při ovládání manipulační techniky.

2)   Důležité je také stanovení maximální povolené rychlosti a její nastavení na používané manipulační technice. To může být různé pro ručně vedené vozíky a pro stroje se sedící obsluhou. Vozíky mívají rovněž možnost nastavení různých parametrů, jako je rychlost pojezdu nebo zdvihu.

3)   Pracoviště by mělo být vybaveno stropními či nástěnnými zrcadly. Tato opatření jsou zvláště užitečná pro nebezpečná místa a křižovatky.

4)   K ochraně chodců slouží bezpečnostní bariéry a branky. Je také důležité vyznačit trasy chodců a oddělit pěší zóny.
K ochraně regálového systému je vhodné instalovat zábrany proti poškození.
Doporučujeme řešení od spol. A-Safe, odkaz na video zde.

5)   Na rizikových místech vašeho pracovišti by neměly chybět různé bezpečnostní prvky, jako např. projektory bezpečnostního značení, měřiče rychlosti, nebo antikolizní systémy.
Projektory bezpečnostního značení jsou jedním z moderních klíčových prvků, jenž zajišťují bezpečnost ve skladu. Slouží pro tzv. dynamické značení podlah.
Tyto projektory využívají výměnná sklíčka s výstražnými piktogramy, jako jsou například "STOP", "Přechod pro chodce" nebo "Pozor manipulační technika". Díky těmto piktogramům se zamezuje tzv. provozní slepotě. Často je doplněné chytrými semafory.

6)   Dopravní značení, ať už svislé nebo vodorovné, upozorňuje na nebezpečí a nebezpečná místa.
Doporučujeme řešení od spol. J. A. CLEAN, odkaz na video zde.

7)   Aktivní antikolizní systém je dalším zajímavým způsobem, jak zvýšit bezpečnost ve vašem provozu.
Obvykle jde o řešení, kdy chodci mají na rukou chytré náramky, které kolem nich vytvářejí ochranné pole.
Vozíky pak mají detekční systém, který je automaticky zpomalí nebo zastaví, pokud vstoupí do tohoto pole.
Doporučujeme řešení od spol. STILL, odkaz na video zde.

8)   Nabíjecí stanice pro olověné akumulátory by měly být vybaveny bezpečnostním vybavením, jako je mj. chemická a havarijní souprava, rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní tabule s základními pravidly provozu.

9)   Pravidelné školení řidičů je velmi důležité. Během školení jsou zaměstnanci seznámeni s řadou dokumentů a předpisů, jako je návod výrobce k obsluze a údržbě konkrétního vozíku, místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků zaměstnavatele a další relevantní vnitřní předpisy a právní předpisy.
Dále je nezbytné platné potvrzení o zdravotní způsobilosti obsluhy manipulační techniky.

10)   Posledním, ale neméně důležitým bodem je věnovat pozornost stavu komunikace. Nerovnosti nebo velké spáry mohou způsobit nehody, zejména na venkovních komunikacích.

Doufejme, že tyto rady vám pomohou zvýšit bezpečnost vašeho pracoviště a minimalizovat riziko nehod!

*****

VZHŮRU DO VÝBĚRU A INZERCE NA PORTÁLU MOJEMT!

Hledáte novou, repasovanou, či použitou manipulační techniku?

Na našem portále MojeMT (www.mojemt.cz) naleznete široký výběr manipulační techniky a příslušenství. Zde si pomocí chytrých filtrů rychle a jednoduše vyberete vozík, který právě potřebujete. Manipulační techniku si zde můžete od inzerenta (= prodávajícího) nejen koupit, ale také půjčit (= krátkodobě pronajmout).

Ale to není vše! Nabízíme vám také jedinečnou příležitost inzerovat své nepotřebné manipulační přístroje, přídavné zařízení, baterie a nabíječe, úklidové a mycí zařízení a náhradní díly. Ať už se chcete něčeho zbavit, nebo hledáte něco specifického, naše platforma je tu pro vás.
Neztrácejte čas a zaregistrujte se hned dnes, aby vaše zboží mohlo být již zítra prodáno!

Inzerát můžete vložit přímo zde: